Εμβολιασμός Ελλήνων Ναυτικών, επιστολή προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π.

COVID-19 - 23/03/2021

Εμβολιασμός Ελλήνων Ναυτικών, επιστολή προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Επιστολή - Πρόταση της Π.Ε.Π.Ε.Ν προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π., για τον έγκαιρο εμβολιασμό των Ελλήνων Ναυτικών.