Εμβολιασμός Ναυτικών

COVID-19 - 13/04/2022

Εμβολιασμός Ναυτικών

Προτεραιότητα εμβολιασμού Ναυτικών.