Έναρξη λειτουργίας ειδικού τμήματος εκπαίδευσης υποψήφιων Πλοιάρχων Γ’ τάξης και Κυβερνητών Ε.Ν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 28/10/2023

Έναρξη λειτουργίας ειδικού τμήματος εκπαίδευσης υποψήφιων Πλοιάρχων Γ’ τάξης και Κυβερνητών Ε.Ν.