Ενέργειες σχετικά με λοίμωξη αναπνευστικού, από το νέο στέλεχος κορωνοϊού SARS-Cov-2

COVID-19 - 20/08/2021

Ενέργειες σχετικά με λοίμωξη αναπνευστικού, από το νέο στέλεχος κορωνοϊού SARS-Cov-2

Ενημέρωση (Ship Safety Bulletin), που εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές:

Α. Καναδά (Transport Canada's Marine Safety Directorate).

Β. ΧονγκΚονγκ (Center for Health Protection/Port Health Division του Hong – Kong).