Ενιαία επιδημιολογική έκθεση Ε.Ο.Δ.Υ.

COVID-19 - 22/12/2022

Ενιαία επιδημιολογική έκθεση Ε.Ο.Δ.Υ.

Στο εξής, η έκθεση θα περιλαμβάνει στατιστικά δεδομένα για τρεις (03) αναπνευστικούς ιούς:
α) SARS-CoV-2 [Covid-19],
β) Γρίπης
γ) Αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).