Ενημέρωση – ενέργειες σχετικά με Εκστρατεία Στοχευμένων Επιθεωρήσεων (FIC).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 05/05/2022

Ενημέρωση – ενέργειες σχετικά με Εκστρατεία Στοχευμένων Επιθεωρήσεων (FIC).

Ώρες εργασίας και ανάπαυσης Ναυτικών.