Ενημέρωση για το επίπεδο ασφάλειας (MARSEC LEVEL) των υπό ελληνική σημαία πλοίων

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 19/08/2022

Ενημέρωση για το επίπεδο ασφάλειας (MARSEC LEVEL) των υπό ελληνική σημαία πλοίων

… σύμφωνα με την Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα (Black Sea Grain Initiative).