Ενημέρωση για τα επίπεδα ασφάλειας των υπό ελληνική σημαία πλοίων…

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 15/04/2022

Ενημέρωση για τα επίπεδα ασφάλειας των υπό ελληνική σημαία πλοίων…

… στους λιμένες Ουκρανίας – Ρωσίας στη Μαύρη και Αζοφική Θάλασσα.