Ενημέρωση σχετικά με αποτελέσματα Εκστρατείας Στοχευμένων Επιθεωρήσεων (FIC)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 24/10/2022

Ενημέρωση σχετικά με αποτελέσματα Εκστρατείας Στοχευμένων Επιθεωρήσεων (FIC)

Ώρες εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών.