Ενημέρωση σχετικά με την ευλογιά των πιθήκων (monkeypox)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 15/06/2022

Ενημέρωση σχετικά με την ευλογιά των πιθήκων (monkeypox)

Διαβίβαση εγκυκλίου της Γραμματείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.