Ενισχύονται οι δεσμοί της HELMEPA με την ελληνική Ναυτιλία

HELMEPA - 25/02/2021

Ενισχύονται οι δεσμοί της HELMEPA με την ελληνική Ναυτιλία

Ενισχύονται οι δεσμοί της HELMEPA με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και διευρύνονται οι δίαυλοι επικοινωνίας, μετά τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών. Κύριο σκοπό έχουν, την απήχηση των περιβαλλοντικών της μηνυμάτων σε ευρύτερο κοινό.
Η πρώτη απόφαση αφορούσε τη νέα πολιτική ετήσιας εισφοράς των Μελών.
Οι διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων στο εξής, θα εγγράφονται ως Τακτικά Μέλη με όλο τον στόλο τους με σημαντικά χαμηλότερο, σε σχέση με το παρελθόν, κόστος ανά πλοίο, το οποίο προβλέπεται να μειώνεται ακόμη περισσότερο ανάλογα με το μέγεθος του στόλου.

Επιπλέον, διαμορφώνονται δύο κατηγορίες Εταιρειών - Μελών:
Α. Τα «Συνεργαζόμενα Εταιρικά Μέλη» που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Τράπεζες, Νηογνώμονες, Αλληλοασφαλιστικούς Οργανισμούς (P&I Clubs) και Νηολόγια
Β. Τους «Εταιρικούς Υποστηρικτές», δηλαδή ναυτιλιακούς προμηθευτές, δικηγορικά γραφεία, ασφαλιστικές εταιρείες και ναυλομεσίτες, διεθνείς οργανισμούς, περιβαλλοντικές και τουριστικές επιχειρήσεις, μαρίνες σκαφών και λοιπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον γενικότερο «παραναυτιλιακό» χώρο, οι οποίες με συμβολικό πλέον κόστος μπορούν να συμβάλουν ως Μέλη σε αυτή την κοινή προσπάθεια.

“Σήμερα που το περιβάλλον και η κοινωνική ευθύνη αποτελούν θέματα πρώτιστης σημασίας για το επιχειρείν, είναι η ώρα της HELMEPA να ενισχύσει το ρόλο της ως συνοδοιπόρος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας σε μια κοινή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, όπως έχουν καθορισθεί παγκοσμίως, σύμφωνα με την “Ατζέντα 2030” των Ηνωμένων Εθνών» και προσκάλεσε όλους να σταθούν αρωγοί, ώστε να εξακολουθήσει η HELMEPA να συνεισφέρει σε θέματα περιβάλλοντος, επιμόρφωσης και βιωσιμότητας.”

κα Σεμίραμις Παληού
Πρόεδρος HELMEPA