Ε.Ο.Δ.Υ. Ανάρτηση εβδομαδιαίων εκθέσεων

COVID-19 - 23/11/2022

Ε.Ο.Δ.Υ. Ανάρτηση εβδομαδιαίων εκθέσεων

Εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου, 22 Νοεμβρίου 2022 καθώς και Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 45/2022.