Ε.Ο.Δ.Υ./Ανάρτηση εβδομαδιαίων εκθέσεων

COVID-19 - 14/10/2022

Ε.Ο.Δ.Υ./Ανάρτηση εβδομαδιαίων εκθέσεων

Εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης COVID-19 (03 Οκτωβρίου 2022 – 09 Οκτωβρίου 2022), καθώς και η Εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου (11 Οκτωβρίου 2022).