Ε.Ο.Δ.Υ/Ανάρτηση εβδομαδιαίων εκθέσεων

COVID-19 - 19/10/2022

Ε.Ο.Δ.Υ/Ανάρτηση εβδομαδιαίων εκθέσεων

Εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης COVID-19 (10 Οκτωβρίου 2022 – 16 Οκτωβρίου 2022), καθώς και η Εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου (18 Οκτωβρίου 2022).