Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας έτους 2021

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 27/09/2021

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας έτους 2021

Θα πραγματοποιηθεί την 30η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και θα έχει ως θέμα: «Ναυτικοί : στον πυρήνα του μέλλοντος της Ναυτιλίας».

 

Συννημένα:  Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) κ. Kitack Li.