Επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς συγγραφή διδακτικών βιβλίων

Α.Ε.Ν. - 16/09/2021

Επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς συγγραφή διδακτικών βιβλίων

Απέβησαν άγονες οι προσκλήσεις  για ορισμένους τίτλους βιβλίων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).