Επαναπροκήρυξη Α.Ε.Ν Κύμης

Α.Ε.Ν. - 09/11/2021

Επαναπροκήρυξη Α.Ε.Ν Κύμης

Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΚΥΜΗΣ.