Επανέναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας του αναβαθμισμένου συστήματος της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 24/12/2023

Επανέναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας του αναβαθμισμένου συστήματος της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ)