Επιστολή Γραμματείας Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 05/04/2022

Επιστολή Γραμματείας Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ

Περιλαμβάνει συνημμένα οδηγίες για τις επιθεωρήσεις Κράτους Λιμένα από τα Μνημόνια Κατανόησης (Memorandum Of Understanding) του Ινδικού Ωκεανού, Παρισίου, Τόκυο και της Συμφωνίας Viña del Mar, αναφορικά με τον επαναπατρισμό των ναυτικών λόγω της ισχύουσας κατάστασης στην Ουκρανία.