Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

COVID-19 - 23/03/2021

Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

Επιστολή της Π.Ε.Π.Ε.Ν, προς τον Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας για τον εμβολιασμό των Ελλήνων Ναυτικών.