Επιστολή προς το Υ.ΝΑ.Ν.Π., σχετικά με την ανάγκη αναβάθμιση της φωτοβολίας στα λιμάνια και την ακαταλληλότητα των ελαστικών προσκρουστήρων

Π.Ε.Π.Ε.Ν - 08/05/2023

Επιστολή προς το Υ.ΝΑ.Ν.Π., σχετικά με την ανάγκη αναβάθμιση της φωτοβολίας στα λιμάνια και την ακαταλληλότητα των ελαστικών προσκρουστήρων