Εργατική Πρωτομαγιά 2021. Ανακοίνωση 8 Σωματείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 21/04/2021

Εργατική Πρωτομαγιά 2021. Ανακοίνωση 8 Σωματείων

Εικοσιτετράωρη Πανελλαδική Απεργία στις 6 Μαΐου2021, από 00.01΄ έως την 24.00΄, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης Τάξεως
Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Μ.Ε.Κ.Ε.Ν.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων-Θαλαμηπόλων Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Φροντιστών Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων & Κυβερνητών Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Ναυτών M/S, Π/Κ & Ο/Γ Μικρών Αποστάσεων Ε.Ν.