ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ. Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 26/07/2023

ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ. Ανακοίνωση

... σχετικά με τις εργασίες για τον πλήρη έλεγχο και συντήρηση του όλου συστήματος κλιματισμού του ξενοδοχείου της Εστίας Ναυτικών.

 

 

Πειραιάς 26-07-2023

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 331

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς ενημέρωση των συναδέλφων Ναυτικών, σας γνωρίζουμε ότι ήδη από το μήνα Μάϊο του 2023 έγινε με απόφαση της Διοίκησης, πλήρης έλεγχος και συντήρηση του όλου συστήματος κλιματισμού του ξενοδοχείου της Εστίας Ναυτικών, έγιναν οι απαιτούμενες διορθώσεις και παρεμβάσεις και ο κλιματισμός λειτουργεί χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Τα όποια μικροπροβλήματα παρατηρήθηκαν οφείλονται στον κακό προγραμματισμό του χρόνου λειτουργίας τού συστήματος, πράγμα το οποίο και αποκαταστάθηκε πλήρως μετά από παρέμβαση τού Προέδρου της Εστίας, ο οποίος και έδωσε και εντολές για την περαιτέρω διερεύνηση του όλου θέματος για το οποίο η Διοίκηση δεν είχε ποτέ ενημερωθεί.


Για την Εστία Ναυτικών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Τσικαλάκης