Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Π.Ε.Ν, 2021

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 15/07/2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Π.Ε.Ν, 2021

Στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων της Π.Ε.Π.Ε.Ν, Κολοκοτρώνη 100 - Πειραιάς, πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2021, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως), σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης.

 

Η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Π.Ε.Ν. αφού άκουσε τον προγραμματισμό της Διοίκησης, τις προτάσεις που αναπτύχθηκαν πάνω στα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και τον ναυτικό κόσμο γενικότερα, ενέκρινε το επισυναπτόμενο ψήφισμα.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ