Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

HELMEPA - 16/09/2021

Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Η γνώμη σας, μας ενδιαφέρει…

Ενδυνάμωση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων και Αναβάθμιση Γνώσεων από τα Μέλη μας, για τα Μέλη μας.

Με γνώμονα το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της HELMEPA 2021-2022 να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις προσδοκίες και ανάγκες σας, σας καλούμε να συμπληρώσετε το σύντομο ηλ-ερωτηματολόγιο (~5 λεπτά) που θα βρείτε -> εδώ (https://www.surveymonkey.com/r/VQCLM5L) και το οποίο παραθέτει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) προτεινόμενες Θεματικές Ενότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ενδυνάμωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και την αναβάθμιση γνώσεων των αξιωματικών και στελεχών της ναυτιλίας.

Η γνώμη σας, μας ενδιαφέρει. Γι’ αυτό και επιθυμούμε να γνωρίζουμε ποιες θεματικές αξιολογείτε ως χρήσιμες, όπως επίσης να καταγράψουμε και δικές σας προτάσεις για θέματα που επιθυμείτε να συμπεριληφθούν.

Σημειώνουμε ότι το Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της HELMEPA διαμορφώνεται σε στενή συνεργασία με την Training Committee, που απαρτίζεται από 21 ειδικούς σε θέματα επιμόρφωσης, όλοι εκπρόσωποι εταιρειών Μελών μας, λαμβάνοντας υπόψη:
─   τις εξελίξεις στους διεθνείς και τοπικούς κανονισμούς σε σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, τον ανθρώπινο παράγοντα και την πρόληψη της θαλάσσιας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την λειτουργία των πλοίων,
─   τα αποτελέσματα των Επιθεωρήσεων Κρατών Λιμένα (PSC) τόσο σε επίπεδο παγκόσμιου στόλου όσο και στο «στόλο» των πλοίων Μελών της HELMEPA,
─   τις προτάσεις των συμμετεχόντων στα σεμινάρια του τρέχοντος και προηγούμενων ετών, όπως αυτές αποτυπώνονται στις ανώνυμες αξιολογήσεις που συμπληρώνουν μετά το πέρας των σεμιναρίων, και
─   τις νέες διαφαινόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις στο τομέα της διά βίου κατάρτισης στη ναυτιλία και γενικότερα.

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης προσφέρεται δωρεάν στα Μέλη μας και βασίζεται στην τεχνογνωσία και την πολύτιμη εθελοντική συμβολή των ίδιων των Μελών μας (Κλάσεις, P&I Clubs, διαχειρίστριες πλοίων, αντιρρυπαντικές εταιρείες, εταιρείες τεχνολογίας ή ναυτιλιακού εξοπλισμού κλπ.), μέσω της συνεισφοράς ειδικών στελεχών τους.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας.

 

-> Πατήστε εδώ (https://www.surveymonkey.com/r/VQCLM5L) για να συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο.

Σημείωση: για την έγκαιρη επεξεργασία των αποτελεσμάτων, ενόψει του σχεδιασμού του νέου μας Προγράμματος, σας παρακαλούμε να στείλετε τις απαντήσεις σας μέχρι την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου.

 

 

ΑΡΧΕΙΑ