Εξέταση Εγχειριδίων Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης από τις Α.Ε.Ν.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - 14/05/2021

Εξέταση Εγχειριδίων Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης από τις Α.Ε.Ν.

Παροχή εξ΄ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.