Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ανακύκλωση πλοίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 18/09/2021

Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ανακύκλωση πλοίων

Υ.ΝΑ.Ν.Π. Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη συμμόρφωση πλοίων υπό ελληνική σημαία που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την ανακύκλωση πλοίων.