Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος

Α.Ε.Ν. - 07/09/2021

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος

Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία  της  Δημόσιας  Σχολής  Εμπορικού  Ναυτικού  Σωστικών  και  Πυροσβεστικών  Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) Οινουσσών, ΦΕΚ 152/τ. Α ́/2021.