ΙΜΟ / Ασφάλεια θαλασσίων μεταφορών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 27/05/2022

ΙΜΟ / Ασφάλεια θαλασσίων μεταφορών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

Εγκύκλιος 4573/24-5-2022, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), σχετικά με την ύπαρξη θαλασσίων ναρκών (sea mines), που επιπλέουν ελεύθερα στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανόμενων των θαλασσίων περιοχών ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας και της Τουρκίας (Συν: 1).

Στην ίδια εγκύκλιο, από τη Γραμματεία του ΙΜΟ εφιστάται η προσοχή στα πλοία που ναυσιπλοούν στην εν λόγω περιοχή, ενώ αναφέρεται ότι σχετική με το θέμα πληροφόρηση δύναται να αντληθεί από τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:  

https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/MaritimeSecurityandSafetyintheBlackSeaandSeaofAzov.aspx