ΙΜΟ / Ρωσία: Παράταση ισχύος πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με την Δ.Σ. STCW, 1978

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 28/09/2022

ΙΜΟ / Ρωσία: Παράταση ισχύος πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με την Δ.Σ. STCW, 1978

Εγκύκλιος-επιστολή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization - IMO), με την οποία κοινοποιείται προς τα μέλη του IMO ενημερωτική επιστολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την νέα παράταση ισχύος του συνόλου των πιστοποιητικών που εκδίδουν οι Ρωσικές Αρχές σύμφωνα με την Δ.Σ. STCW, 1978 .

Σύμφωνα με την ανωτέρω ενημερωτική επιστολή, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, χορηγείται γενική παράταση ισχύος έως και την 31.12.2022 για όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την Ρωσική Ομοσπονδία σύμφωνα με τη Δ.Σ. STCW, είτε αυτά έχουν λήξει είτε πρόκειται να λήξουν μέχρι και την 30.9.2022.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των πιστοποιητικών που λήγουν μέχρι και την 31.12.2022, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, είτε επειδή οι κάτοχοί τους βρίσκονται εν πλω είτε λόγω των μέτρων για τον περιορισμό του COVID-19, η ισχύς των εν λόγω πιστοποιητικών επεκτείνεται για τρεις επιπλέον μήνες.

Η παράταση χορηγείται χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες εγγραφές στα εν λόγω πιστοποιητικά ή έκδοση νέων πιστοποιητικών.