20 & 21 Μαΐου 2021. Διαδικτυακό Σεμινάριο: "PORT STATE CONTROL INSPECTIONS"

Π.Ε.Π.Ε.Ν - 12/05/2021

20 & 21 Μαΐου 2021. Διαδικτυακό Σεμινάριο: "PORT STATE CONTROL INSPECTIONS"

Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν), σε συνεργασία με την Theta Marine Consulting, διοργανώνουν την Πέμπτη και Παρασκευή 20 & 21 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00 - 20:00, Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: “PORT STATE CONTROL INSPECTIONS”, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον ABS ( American Bureau of Shipping ).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
:

https://sites.google.com/view/pepen-seminars