Α.Ε.Ν. Κρήτης. Προκήρυξη Πρόσληψης Ε.Ε.Π.

Α.Ε.Ν. - 26/05/2021

Α.Ε.Ν. Κρήτης. Προκήρυξη Πρόσληψης Ε.Ε.Π.

Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με  σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ΚΡΗΤΗΣ.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤO ΣΥΝΗΜΜΕΝO ΑΡΧΕΙO PDF.