Ακύρωση σεμιναρίων 2021

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - 26/02/2021

Ακύρωση σεμιναρίων 2021

Εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που βίωσε και βιώνει η χώρα μας, λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των πρόσφατων μέτρων της Κυβέρνησης για την απαγόρευση των συναθροίσεων, έχουν ακυρωθεί προς το παρόν ή μετατεθεί χρονικά όλα τα προγραμματισμένα σεμινάρια.