Ανακοίνωση – Πιστοποιητικό εξαίρεσης από την πλοήγηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 08/11/2023

Ανακοίνωση – Πιστοποιητικό εξαίρεσης από την πλοήγηση

Διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων για την χορήγηση πιστοποιητικού εξαίρεσης από την πλοήγηση.