Αποτελέσματα της 1ης δοκιμαστικής εστιασμένης επιθεώρησης με αντικείμενο τις “διατάξεις επιβίβασης πλοηγού”

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 08/12/2023

Αποτελέσματα της 1ης δοκιμαστικής εστιασμένης επιθεώρησης με αντικείμενο τις “διατάξεις επιβίβασης πλοηγού”

Ανακοίνωση Τύπου της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU) (10.07 έως 09.08.2023) - (Focused inspection campaign on pilot transfer arrangements)