Επιστολή του Προέδρου της Π.Ε.Π.Ε.Ν. προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π., σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.

Π.Ε.Π.Ε.Ν - 07/09/2021

Επιστολή του Προέδρου της Π.Ε.Π.Ε.Ν. προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π., σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.

Επισημαίνονται οι  ελλείψεις που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό και η σωρεία των προβλημάτων σε κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές.