Ετήσια Έκθεση της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU)…

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 03/07/2023

Ετήσια Έκθεση της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU)…

…σχετικά με τον έλεγχο Κράτους Λιμένα (Port State Control) έτους 2022.