Γεγονότα σε Ισραήλ. Ενημέρωση για επίπεδα ασφάλειας πλοίων…

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 08/10/2023

Γεγονότα σε Ισραήλ. Ενημέρωση για επίπεδα ασφάλειας πλοίων…

… με ελληνική σημαία και λιμενικών εγκαταστάσεων της ελληνικής επικράτειας.