Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 15/03/2022

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών

… λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, έτους 2022- Δημοσίευση απόφασης.