ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ. Υποβολή Αναφοράς Δ/ντή Σπουδών

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 13/09/2023

ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ. Υποβολή Αναφοράς Δ/ντή Σπουδών

Ετήσιος προγραμματισμός ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ – ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2023 – 2024.