Π.Ε.Π.Ε.Ν. Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης της 14ης Ιουλίου 2021

Π.Ε.Π.Ε.Ν - 15/07/2021

Π.Ε.Π.Ε.Ν. Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης της 14ης Ιουλίου 2021

Η Γενική Συνέλευση των Μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. (Πάσης Τάξεως), αφού άκουσε τον προγραμματισμό της Διοίκησης, τις προτάσεις που αναπτύχθηκαν πάνω στα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και τον ναυτικό κόσμο γενικότερα, ενέκρινε το επισυναπτόμενο ψήφισμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ