Π.Ν.Ο. Καταγγελία για τη μη συνέχιση των οικογενειακών επιδομάτων που χορηγεί ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 08/12/2023

Π.Ν.Ο. Καταγγελία για τη μη συνέχιση των οικογενειακών επιδομάτων που χορηγεί ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.