Π.Ν.Ο. Μικτός έλεγχος στο Ο/Γ «ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ».

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 19/10/2023

Π.Ν.Ο. Μικτός έλεγχος στο Ο/Γ «ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ».

Καταγγελίες από το πλήρωμα για ζητήματα καταλληλόλητας της τροφοδοσίας και θέματα ασφάλειας του πλοίου.