Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 25/08/2022

Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα

Ενημέρωση για το επίπεδο ασφάλειας (MARSEC LEVEL) των υπό ελληνική σημαία πλοίων, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα (Black Sea Grain Initiative).