Ινδονησία / Αγκυροβολία πλοίων στην θαλάσσια περιοχή Tanjung Berakit

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 29/08/2022

Ινδονησία / Αγκυροβολία πλοίων στην θαλάσσια περιοχή Tanjung Berakit

Σας ενημερώνουμε με έγγραφο του Information Fusion Centre (IFC) της Σιγκαπούρης (Συν: 1) σχετικά με τα όρια αγκυροβολίας πλοίων στη θαλάσσια περιοχή Tanjung Berakit, όπως αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί από τις Αρχές της Ινδονησίας.
Σκοπός του εν λόγω εγγράφου είναι η ενημέρωση των πλοιάρχων και η παροχή συστάσεων, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν διοικητικές ή άλλες κυρώσεις λόγω της παράνομης αγκυροβολίας πλοίων στην προαναφερθείσα οριοθετημένη θαλάσσια περιοχή.