Κανονισμός Σπουδών των Ειδικών Τμημάτων Εκπαίδευσης….

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 27/09/2023

Κανονισμός Σπουδών των Ειδικών Τμημάτων Εκπαίδευσης….

… Πλοιάρχων, Μηχανικών, Κυβερνητών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.

Δημοσίευση τροποποίησης Υ.Α. σε ΦΕΚ και ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.