Καταβολή Επιδόματος Εορτών Χριστουγέννων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 10/12/2021

Καταβολή Επιδόματος Εορτών Χριστουγέννων

…. από τον Πλοιοκτήτη ή τον Διαχειριστή ή τον Εφοπλιστή, έως την 21η Δεκεμβρίου 2021….