Καταγγελία για την άδικη μεταχείριση του πλοιάρχου του «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ»

Π.Ε.Π.Ε.Ν - 18/11/2021

Καταγγελία για την άδικη μεταχείριση του πλοιάρχου του «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την πρόσφατη ενέργεια της Λιμενικής Αρχής Χίου σε βάρος του συναδέλφου Πλοιάρχου στο «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ»…..

 

 

ΦΩΤΟ: Nautilia.gr