Καταγγελία για την SEAJETS από τα 8 Σωματεία της Π.Ν.Ο.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 15/01/2023

Καταγγελία για την SEAJETS από τα 8 Σωματεία της Π.Ν.Ο.

… μετά από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο πλοίο της “TERA JET’’.