Καταγραφή πληροφοριών για τα πρόσωπα που ταξιδεύουν με Ε/Γ πλοία από και προς λιμένες της Κοινότητας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 22/12/2023

Καταγραφή πληροφοριών για τα πρόσωπα που ταξιδεύουν με Ε/Γ πλοία από και προς λιμένες της Κοινότητας